PROMOCJE

Wdrożenia

CipherLab 9700


Korzystanie z oryginalnych części determinuje bezpieczeństwo Twoich klientów. Przenośny terminal danych CipherLab 9700. Monitorowanie stanów magazynowych w branży motoryzacyjnej.

Czy zdajesz sobie sprawę, że niektóre części instalowane w centrach serwisowych nie są oryginalne? Gorszej jakości komponenty mogą narazić klientów na ryzyko, a dodatkowo niekorzystnie wpłynąć na reputację firmy.

Prezentacja warsztatu dla samochodów ciężarowych

Jedna z najbardziej prestiżowych firm motoryzacyjnych w Chinach zajmuje się obsługą pojazdów ciężarowych poprzez sieć ponad 900 centrów serwisowych w całym kraju. Do ich pracy niezbędna jest duża różnorodność części zamiennych. Stacje obsługi naprawiają pojazdy, podczas gdy firma organizuje zaopatrzenie w części zamienne. Wszyscy współpracujący dostawcy komponentów spełniają odpowiednie normy gwarantujące bezpieczeństwo klientów. Jednak 90% centrów serwisowych działa na podstawie umowy franczyzowej, a ich właściciele polegają na papierowej formie rejestrowania danych. W konsekwencji terminowe określenie posiadanych zapasów jest wyjątkowo trudne. 

Brak odpowiedniego systemu zarządzania danymi sprawia, że  identyfikacja i odbiór dużej ilości różnorodnych części jest nieefektywny i czasochłonny. W pierwszej kolejności zamówienie z każdego punktu obsługi jest przesyłane do centrali. Kiedy przesyłka z zamówionym towarem trafia do odbiorcy, ten rejestruje jej dostarczenie i przekazuje do magazynu. Przed odłożeniem towaru na odpowiednią lokalizację, operator potwierdza zgodność jakościową i ilościową przesyłki w odniesieniu do zamówienia. Niestety jest to proces bardzo czasochłonny, który nieuchronnie generujący zwiększone kosztów pracy. Ponadto otrzymane części nie mogą być na bieżąco śledzone. W konsekwencji prowadzi to do licznych luk w rejestrze i dużych rozbieżności pomiędzy zasobami zamawianymi, a poziomem sprzedaży i zapasów. Jest to niejako zachęta dla nieetycznych franczyzobiorców do wypełnienia powstałych luk częściami pochodzącymi z innych źródeł, co pozwala wygenerować większy zysk. 

Bezpośrednim problemem firmy jest odpowiednie zarządzanie danymi - tak aby uniknąć manipulowania raportami stanów magazynowych. Terminal danych CipherLab 9700 został wybrany do zreformowania opisanego procesu dzięki swojej wszechstronności oraz wyjątkowej niezawodności łącza Wi-Fi. Urządzenie jest z powodzeniem stosowane w różnego rodzaju środowiskach magazynowych, a dodatkowo skutecznie przeciwdziała nieprzewidzianym przerwom w komunikacji bezprzewodowej. 

Sposób implementacji rozwiązania dla opisanego powyżej problemu z perspektywy centrum serwisowego. 

Odbiór

Po otrzymaniu dostawy operator odbierający towar skanuje kody kreskowe na formularzu zamówienia, korzystając z terminala 9700. Towar zostaje automatycznie oznaczony do przyjęcia, a ilości poszczególnych produktów zliczone. Następnie operator odznaczając pozycje na liście weryfikuje otrzymanie odpowiednich ilości produktów względem zamówienia. Potwierdzenie, z wykorzystaniem sieci Wi-Fi, zostaje przekazane bezpośrednio do systemu ERP. System magazynowy przetwarza otrzymane kody kreskowe do formatu obowiązującego wewnątrz firmy i przesyła wygenerowane dane do urządzenia.

proces naprawy samochodu

Terminal natomiast, dzięki komunikacji Bluetooth z przenośnym urządzeniem drukującym, wydaje polecenie wydruku nowej etykiety. Towar opatrzony nową etykietą może trafić na przypisaną mu lokalizację magazynową. 

Przyjęcie i kompletacja

Operator korzysta z terminala CipherLab 9700, skanując kody towarów przyjmowanych na magazyn, w celu przypisania im lokalizacji.

magazyn części samochodowych

Urządzenie odczytuje kod i wskazuje miejsce ulokowania towaru. Procesem odwrotnym jest wydawanie towarów do serwisu. Osoba odpowiedzialna za kompletację produktów otrzymuje formularz wydania części od serwisanta wykonującego zlecenie. Dokument utworzony w systemie ERP jest listą komponentów niezbędnych do odpowiedniego przeprowadzenia naprawy.

Operator skanując kod z formularza otrzymuje pełną listę produktów oraz ich rozlokowanie w magazynie. Po odnalezieniu każdego z przedmiotów operator skanuje kod lokalizacji umieszczony na poszczególnych regałach magazynu, a następnie  zatwierdza procedurę pobrania towaru. Dzięki ciągłej komunikacji urządzenia z systemem ERP informacja trafia do bazy danych pomniejszając stan magazynowy o pobrane elementy.  

Zakończenie naprawy

Kompletny zestaw materiałów potrzebny do wykonania zlecenia serwisowego trafia do warsztatu. Mechanik, korzystając z terminala danych CipherLab 9700,  skanuje każdy pojedynczy komponent potwierdzając jego użycie.

prezentacja procesu naprawy samochodu

Dzięki bezprzewodowej komunikacji informacja o wykorzystaniu materiałów trafia bezpośrednio do systemu, aktualizując jego status. 

Terminal danych CipherLab 9700 w wersji z windows i Android

 

CipherLab 9700 prowadzi ciągłą synchronizację danych między urządzeniem, a systemem ERP. Dzięki temu poziom zapasów może być obserwowany w czasie rzeczywistym, pozwalając na automatyczne wywołanie uzupełnienia stanów magazynowych bazującego na realnych danych z systemu. Poza tym każdorazowe przesunięcie towaru wewnątrz magazynu jest rejestrowane, wykluczając możliwość jakiejkolwiek manipulacji danymi.

Automatyzacja przepływu towarów w firmie niesie za sobą wiele udogodnień, m.in. redukcję przestojów w pracy oraz minimalizację czynnika ludzkiego i błędów z nim związanych. Urządzenie pomaga kontrolować poprawność danych na każdym etapie podróży produktu - od przyjęcia po jego wydanie w miejscu docelowym.

W rezultacie wdrożony system potwierdził skuteczne wyeliminowanie częstych nadużyć, a dodatkowo umożliwił pracownikom wykonywanie znacznie większej ilości zadań w krótszym czasie. Rozwiązanie niesie za sobą również znaczące udogodnienia związane z weryfikacją autentyczności posiadanych komponentów oraz kontrolą stanów magazynowych. Wybór terminala CipherLab 9700 okazał się idealny dla zabezpieczenia interesów firmy i jej klientów.

Opracowanie: Koncept-L na podstawie materiałów działu marketingu firmy CipherLab

Przeczytaj o innym wdrożeniu terminali CipherLab, które przysłużyły się azjatyckim gigantom motoryzacyjnym

lub poznaj następcę terminala 9700A - RK95.