PROMOCJE

ROZWIĄZANIA

Transport i logistyka


regały magazynowe i terminal wózkowy Dlog

Transport i logistyka to obecnie najważniejsze ogniwa każdego przedsiębiorstwa. Generują one największe koszty, a nieprawidłowo zarządzane mogą powodować nawet straty pomimo odpowiednich cen wytworzenia czy zakupu produktu. Ponad to wymagają zatrudnienia dodatkowego personelu i generują stosy niepotrzebnego papieru. Nowoczesne systemy logistyczne WMS (Werehouse Menagment System) pozwalają na znaczne usprawnienie wszelkich procesów logistycznych zachodzących w firmie produkcyjnej czy dystrybucyjnej. Dobry produkt WMS to jednak dopiero połowa sukcesu. Drugą częścią jest wdrożenie systemu logistycznego, w skład którego wchodzą:

* Analiza logistyki - obejmująca wszystkie procesy łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa od zaopatrzenia poprzez magazynowanie, produkcję, dystrybucję aż po sprzedaż.

* Projekt systemu - przygotowanie projektu systemu dostosowanego do możliwości finansowych klienta, jego specyficznych potrzeb wynikających z przeprowadzonej analizy logistyki i dodatkowych potrzeb klienta poparty profesjonalnym doborem sprzętu, który uwzględnia wszelkie czynniki warunków środowiska pracy pomiary wartości charakterystycznych dla systemów radiowych.

* Parametryzacja systemu - czynność wykonywana po podpisaniu kontraktu polegająca na przygotowaniu systemu WMS do wymagań klienta sprecyzowanych w projekcie systemu (zakres prac obejmuje dostosowanie architektury bazodanowej, parametryzacja algorytmów sterowania, przygotowania niezbędnych raportów, interfejsów z systemami ERP, MRP)

* Instalacja - szczegółowa konfiguracja i instalacja sprzętu u klienta, instalacja programów i uruchomienie serwerów programowych, ew. integracja z istniejącymi systemami.

* Praca nadzorowana i szkolenia - przygotowany system WMS by rozpoczął swoje poprawne działanie musi zostać przetestowany pod względem działania algorytmów i łatwości obsługi i współpracy z dostarczonym sprzętem. Jest to czas wprowadzania rozszerzeń, które nie zostały dokładnie sprecyzowane przez klienta w fazie projektu. Jednocześnie jest idealny czas na przeprowadzenie szkoleń użytkowników systemu podczas których zbierane są uwagi na temat możliwych usprawnień interfejsu użytkownika.

* Oddanie systemu - odpowiednio wdrożony system logistyczny wraz z zainstalowanym sprzętem jest podstawą do oddania systemu. Przeprowadzone wtedy zostają testy akceptacyjne i wydajnosciowe oprogramowania i sprzętu na podstawie których klient ma zapewnienie, że otrzymał to czego oczekiwał.

* Serwis - ostatnim etapem każdego wdrożenia jest jego serwisowanie. Rozwój naszych klientów powoduje, że jest to jeden z najbardziej docenianych etapów podczas którego staramy się zapewniać wsparcie, rozwój i dalszą optymalizację świadcząc przy tym usługi zdalnej administracji.