PROMOCJE

ROZWIĄZANIA

Produkcja


Kody kreskowe jedno- i dwuwymiarowe stały się jednym z istotnych elementów wspomagających funkcjonowanie systemów zarządzania produkcją oraz całym zapleczem produkcyjnym. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań opartych na automatycznej identyfikacji menadżerowie otrzymali narzędzia, dzięki którym mogą zarządzać precyzyjnie procesami produkcyjnymi, łańcuchem dostaw, powierzchnią magazynową towarów gotowych, półproduktów oraz surowców przeznaczonych do produkcji. Rozwiązania takie zapewniają dostarczanie informacji dotyczących wymienionych zagadnień w czasie rzeczywistym, dzięki czemu analizy mogą zapewniać lepsze planowanie zachodzących procesów.

Za pomocą identyfikacji kodu paskowego realizowana może być także kontrola jakości produktów gotowych. Jest to coraz częściej stosowane rozwiązanie pozwalające w szybkim czasie przeanalizować procesy produkcji i wyeliminować przyczynę błędów powstałych w tym procesie. Zarządzanie powierzchnią magazynową pozwala na efektywniejsze jej wykorzystanie i eliminowanie błędów powstających do tej pory przy przesunięciach międzymagazynowych, przyjmowaniu surowców i półproduktów na magazyn oraz przy wydawaniu produktów z magazynu. Zarządzanie zdarzeniami występującymi w procesach produkcyjnych (awarie, przestoje) także można zautomatyzować stosując etykiety z kodami kreskowymi drukowanymi na drukarkach przemysłowych. Uzyskane w ten sposób informacje dają możliwość precyzyjnej analizy tych procesów i szybkiego reagowania na zaistniały problem.

 

Zakres rozwiązań proponowanych przez naszą firmę obejmuje integrację i wdrożenie rozwiązań systemowych, szeroką gamę urządzeń poczynając od druku kodów kreskowych (drukarki przemysłowe Zebra) przez weryfikację druku tych kodów, do odczytu ich za pomocą szerokiej gamy czytników. Przy procesach produkcyjnych mają zastosowanie proste ręczne czytniki kodów, takie jak Zebra DS3608, wersje przemysłowe tych czytników, stacjonarne czytniki realizujące odczyt w jednej płaszczyźnie lub wielopłaszczyznowo, komputery przenośne, na przykład CipherLab RK95 wyposażone w czytniki kodów, komputery przemysłowe współpracujące z czytnikami kodów kreskowych, a także stacjonarne i mobilne drukarki etykiet.