PROMOCJE

ROZWIĄZANIA

Administracja i Sektor finansów


 1. ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
 2. AUTOMATYCZNE WPROWADZANIE DANYCH ID
 3. PERSONALIZACJA KART
 4. KONTROLA DOSTĘPU
 5. AUTOMATYCZNY SYSTEM KONTROLI POJAZDÓW LET YOU GO
 6. ELEKTRONICZNA INWENTARYZACJA
 7. BEZPIECZNE SIECI BEZPRZEWODOWE

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Wprowadzenie kodu kreskowego do znakowania dokumentów umożliwia w sposób jednoznaczny zidentyfikowanie każdego dokumentu w instytucji oraz osób odpowiedzialnych za pracę z tym dokumentem.

Dokumenty są jednym z podstawowych nośników informacji w przedsiębiorstwach, urzędach, instytucjach, itd. Wymieniane z kontrahentami oraz używane wewnątrz organizacji biorą udział w niemal wszystkich procesach biznesowych. Od efektywności zarządzania dokumentami zależą takie czynniki przewagi konkurencyjnej jak: sprawność procesów biznesowych, jakość współpracy z kontrahentami czy relacje z pracownikami. Dla ogromnej większości firm obieg dokumentów jest krytycznym czynnikiem skutecznego działania – twierdzi tak 8 na 10 zarządzających firmami.
Elektroniczny obieg dokumentów nie byłby możliwy bez użycia kodów kreskowych. Każdy dokument zawierający kod kreskowy można łatwo kontrolować przy pomocy dobrze sprzężonego systemu informatycznego i urządzeń Auto ID, tj. czytniki kodów kreskowych czy drukarki etykiet. W celu oznakowania dokumentów wykorzystuje się kody jednowymiarowe (1D) i dwuwymiarowe (2D).

schemat odczyt kodów z dokumentów

KORZYŚCI:

 • większa efektywność pracy
 • wyższa jakość obsługi interesantów
 • niższe koszty funkcjonowania

Kod kreskowy stanowi unikalny identyfikator, w którym zawarte są informacje na temat drogi jaką dokument przeszedł od kancelarii do archiwum i w którym miejscu w archiwum znajduje się obecnie. Jeśli dany dokument zaginie można łatwo sprawdzić kto ostatnio był w jego posiadaniu.
Kod kreskowy jednowymiarowy pozwala jedynie na oznaczenie dokumentu, wszystkie dane znajdują się w odpowiednim rekordzie bazy danych. Kody dwuwymiarowe są bardziej zaawansowane, gdyż pozwalają zapisać informacje w samym kodzie – do 3 500 znaków. Dzięki temu przy niedużych kosztach można sprawnie oznaczyć każdy dokument zewnętrzny i wewnętrzny oraz sprawdzić: kto, kiedy i z którego komputera go wydrukował.
W kodzie jest także miejsce na dane z samego dokumentu, np. informacje z faktury czy wniosku. Pozwala to na łatwe odtworzenie dokumentu, który uległ częściowemu zniszczeniu. Możemy też przenieść go do odrębnego systemu obiegu dokumentów, np. należącego do innej organizacji. Stosując kody 2D zwiększamy bezpieczeństwo informacji, ograniczamy zbędne wydruki (każda kopia wskazuje na osobę, która ją wydrukowała) oraz zwiększamy elastyczność pracy.

Wróć do góry

AUTOMATYCZNE WPROWADZANIE DANYCH ID

Nowoczesne technologie Auto ID to obecnie nie tylko znakowanie i identyfikacja towarów czy dokumentów. To również pełna automatyzacja wprowadzania danych do systemów. A to wszystko dzięki technologii OCR i opartych na niej urządzeniach.

Nigdy więcej żmudnego przepisywania danych na klawiaturze! Nigdy więcej literówek w nazwiskach i adresach!

automatyczne wprowadzanie danych schemat

KORZYŚCI:

 • sprawne wprowadzanie danych
 • kompletność danych w systemie
 • eliminacja błędów

Technologia OCR (ang.Optical Character Recognition), umożliwia przetworzenie zeskanowanego tekstu do formy cyfrowej. System oparty na sieci neuronowej odczytuje zarówno treści OCR jak i nie-OCR (strefa VIZ) z dowolnego dokumentu, np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, itd. Do rozpoznawania tekstu wykorzystuje się oprogramowanie, które działa w oparciu o obrazy przesyłane ze skanerów i kamer cyfrowych. Czytniki OCR wykrywają fałszywe dokumenty, odczytują kody 1D i 2D, dekodują dane z kart zbliżeniowych, paszportów biometrycznych lub kart procesowych. W zaledwie kilka sekund wprowadzamy wszystkie potrzebne dane z dokumentu tożsamości. Zabudowane w kioskach tworzą punkt samoobsługowy do wypełniania wniosków, formularzy, zawierania polis ubezpieczeniowych - od zapisania w systemie imienia i nazwiska, po wypełnianie całych formularzy. Jednym wdrożeniem eliminujemy błędy w bazie danych oraz przyśpieszamy działanie naszego procesu. To idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie zbierane są dane petentów: lotniska, urzędy, szpitale, przychodnie, recepcje firmowe.

Wróć do góry

PERSONALIZACJA KART  (Instant card issuance)

Nieustannie wzrastają oczekiwania klientów nie tylko te związane z jakością i ceną usługi, lecz również z czasem jej realizacji. Klient niechętnie czeka na nową kartę płatniczą bądź lojalnościową, zwłaszcza w sytuacji, gdy poprzednią zgubił lub zniszczył i nie ma dostępu do swoich środków czy przywilejów.

Nowoczesne rozwiązania oparte na urządzeniach Auto ID pozwalają usprawnić proces obsługi klienta w zakresie wydawania kart. Niewielkie rozmiarowo drukarki umożliwiają personalizację karty na miejscu, dzięki czemu klient może korzystać z niej w kilka minut po podpisaniu umowy lub zablokowaniu starej karty. Oprcz satysfakcji klienta, jest to rónież sposób na redukcję kosztów administracyjnych, szczególnie w przypadku odnawiania starych kart i wysyłania ich tradycyjną pocztą.

personalizacja kart schemat

Wróć do góry

KONTROLA DOSTĘPU

Systemy identyfikacji i kontroli dostępu stają się niezbędne w każdej firmie, instytucji. Umożliwiają ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń czy stref osobom postronnym i nieuprawnionym.

Systemy te występują w trzech grupach, gdzie autoryzacja odbywa się za pomocą:

 • Czegoś co znasz – PIN, hasło
 • Czegoś co masz – karta plastikowa, token, klucz
 • Czegoś co Cię odróżnia – cecha biometryczna

kontrola dostępu przy pomocy kart personalizowanych schemat

KORZYŚCI:

 • całkowita kontrola dostępu do budynku lub jego części
 • możliwość nadawania uprawnień pracownikom i dostępu do poszczególnych pomieszczeń
 • zwiększenie bezpieczeństwa – ochrona informacji, mienia i osób
 • możliwość integracji z innymi systemami – rejestracja czasu pracy, logowanie do komputera

System może działać w oparciu o elementy zbliżeniowe (np. karty, breloczki), w których pamięci zakodowany jest unikalny numer seryjny. Po zbliżeniu np. karty do czytnika urządzenie dekoduje jego numer identyfikując w ten sposób posiadacza.
Karta plastikowa służyć może również jako identyfikator z nadrukiem danych, czy też zdjęcie użytkownika. Posiada dodatkowe formy zabezpieczeń przed sfałszowaniem jak hologramy czy druk w UV. Do zadruku kart i nanoszenia poszczególnych elementów ochronnych mogą posłużyć nam drukarki kart, np. Zebra ZXP8 – urządzenie retransferowe dedykowane do kart chipowych i zbliżeniowych, zestaw QuikCard dający gotowe rozwiązanie i możliwość druku kart od ręki.


Systemy biometryczne mogą opierać się na rozpoznawaniu linii papilarnych, geometrii dłoni czy też charakterystycznych cech tęczówki oka. Są obecnie najbezpieczniejszym i najwygodniejszym narzędziem do autoryzacji. Eliminują niebezpieczeństwo zapomnienia hasła, PIN-u oraz zgubienia, a nawet kradzieży kart czy tokenów kontroli dostępu.

Wróć do góry

AUTOMATYCZNY SYSTEM KONTROLI POJAZDÓW

LetUGo jest kompletną aplikacją do automatycznych operacji kontroli pojazdów. Zintegrowany zestaw do rozpoznawania tablic rejestracyjnych działa w oparciu o wysokiej klasy kamere oraz specjalnie przygotowane oprogramowanie. Kamera wykonuje zdjęcie pojazdu na którym widoczna jest tablica rejestracyjna. Następnie za pomocą technologii identyfikacji znaków rozpoznawane są numery  rejestracyjne. Gotowe zdjęcie oraz odczytany numer rejestracyjny przekazywane są do aplikacji, która po weryfikacfji wedle ustalonych kryteriów, wydaje polecenie otwarcia bramy lub szlabanu. Aplikacja pozwala tównież na podgląd z kamery w czasie rzeczywistym oraz ręczną obsługę bramy przez operatora.

automatyka bramowa ocr rozpoznawanie tablic

Wróć do góry

ELEKTRONICZNA INWENTARYZACJA

Identyfikacja poszczególnych elementów majątku metodą automatyczną wykorzystuje znakowanie i odczyt za pomocą kodów kreskowych oraz znaczników RFID. Dane zidentyfikowane przez czytniki i terminale przetwarzane są przez oprogramowanie współpracujące z bazami danych. Każdy środek trwały, jak również wszystkie elementy wyposażenia podlegające ewidencjonowaniu posiadają unikalny numer inwentarzowy. Logicznym więc jest przeniesienie tego numeru na etykietę umieszczoną następnie na środku trwałym.

wydruki mobilne

KORZYŚCI:

 • kontrola środków trwałych
 • lepsze zarządzanie majątkiem trwałym instytucji
 • sprawny proces inwentaryzacji

W związku z wymaganą odpornością etykiety inwentarzowej na ścieranie i czyszczenie, stosowane są najczęściej etykiety winylowe i kalki żywiczne. W celu umożliwienia automatycznej inwentaryzacji – numer inwentarzowy kodowany jest w postaci kodu kreskowego, który odczytywany jest przez czytniki laserowe w ułamku sekundy. Proces inwentaryzacji polega na odczytywaniu i zapamiętywaniu kodów kreskowych przez terminal mobilny, a następnie po przesłaniu tych informacji do systemu, na porównaniu z ewidencją środków trwałych lub księgowym stanem magazynu.

Wróć do góry

BEZPIECZNE SIECI BEZPRZEWODOWE

Bezprzewodowy, wygodny dostęp do sieci firmowej i internetu jest w dzisiejszych czasach kluczowym warunkiem sprawnegodziałania każdej instytucji. W bankach, urzędach czy innych miejscach, gdzie za pomocą sieci przesyłane są "wrażliwe" dane, szczególnie ważne staje się nie tylko to by była ona nieprzerwanie dostępna w każdym punkcie budynku, ale przede wszystkim- bezpieczna i odporna na ataki zarówno z zewnątrz jak i od środka.

Rozwiązaniem jest konstrukcja sieci bezprzewodowej oparta na centralnym kontrolerze i sterowanych rpzez niego zależnych punktach dostepowych. Usprawnia to konfigurację oraz diagnostykę sieci, zaś automatyczne raportowanie pozwala na bierząco śledzić wszystkie potencjalne  zagrożenia.

Rozwiązania oferowane przez Koncept-L należą do najnowocześniejszych na rynku. Systemy wykrywają zarówno próby dostania się do sieci z zewnątrz jak i obce punkty dostępowe w jej obrębie. Potrafią automatycznie odpowiadać na zagrożenie, eliminując je poprzez zdalne odłączenie klienta lub wrogiego punktu dostępowego. Same punkty będące jednocześnie czujnikami prowadzą stały nasłuch sieci raportując podejrzaną aktywność. System autodiagnostyki reguluje zaś siłę sygnału poszczególnych urządzeń tak, by nie zagłuszając się wzajemnie pokrywały stabilnym zasięgiem całą żądaną przestrzeń.

architektura sieci bezprzewodowych schemat

KORZYŚCI:

 • stabilność dostępu do sieci
 • bezpieczeństwo: wsparcie certyfikacji PCI
 • funkcje automatycznej detekcji
 • wygoda zarządzania
 • automatyczne raporty

Wróć do góry