PROMOCJE

O FIRMIE

Polityka prywatności


1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Koncept-L Spółka Akcyjna za pośrednictwem serwisu internetowego.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Koncept-L Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Weneckiej 12, 03-244 Warszawa. KRS 0000306428 NIP 526-21-03-850 REGON 012851680

3. Ochrona danych 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Przetwarzanie danych

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w treści jak poniżej oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Treść zgody: „Potwierdzam poprawność w. w. danych oraz zapoznanie się z Regulaminem serwisu i Polityką prywatności. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz ich wszystkie późniejsze modyfikacje, przez Koncept-L S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach marketingowych oraz w celu świadczenia usług będących przedmiotem działalności Koncept-L S.A., w tym na otrzymywanie na podany adres e-mail i/lub numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszym oświadczam również, że dane podałem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługują mi prawa: wglądu w swoje dane, ich edycji lub poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, co do ich wykorzystywania. Wyrażam także zgodę, aby administrator danych osobowych powierzał przetwarzanie moich danych osobowych podmiotom trzecim w wyżej wymienionym celu, w zakresie wyłącznie niezbędnym dla prowadzenia działalności i przekazania określonych powyżej informacji handlowych.”

5. Pozyskiwanie danych

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Pozyskiwanie informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach przebiega w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza oraz do zapewnienia właściwego funkcjonowania serwisu i zapewnienia odpowiedniego poziomu usług np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

6. Co robimy ze zbieranymi informacjami

Dane firmowe i osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim do celów marketingowych. Zasady niniejszego regulaminu dopuszczają natomiast przekazanie zamieszczonych w formularzu danych osobom/firmom trzecim w celu zapewnienia niektórych usług. Przekazanie danych w takim wypadku będzie dotyczyło tylko i wyłącznie danych niezbędnych do osiągnięcia określonego celu np. eksport adresów mailowych do bazy systemu mailingu seryjnego nie będącej podmiotem zależnym od Koncept-L S.A.  

7. Polityka Cookies

Strona www.koncept-l.pl korzysta z technologii "cookie" do śledzenia aktywności jej użytkowników. Zebrane informacje umożliwiają nam zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa użytkowników oraz bardziej efektywnego i przyjaznego środowiska np. poprzez zapisywanie poprzednio wybranych ustawień. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe trwale zapisywane na dysku twardym lub tylko na czas sesji internetowej (Session Cookies) i automatycznie usuwane po jej zakończeniu.

Co do zasady, przeglądarka internetowa automatycznie akceptuje pliki ''cookie'' i zapisuje je na dysku twardym komputera. W celu zwiększenia przejrzystości działania ciasteczek możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby wysyłała informację o ich każdorazowym wykorzystaniu. Można również skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie. Jednakże jeśli Twoja przeglądarka internetowa nie akceptuje plików cookie, może to ograniczać użyteczność tej stronie. Nawet jeśli zrezygnujesz z ciasteczek, w dalszym ciągu możesz uzyskać dostęp do niektórych części naszego serwisu. 

8. Google Analytics

Ponadto portal www.koncept-l.pl korzysta z Google Analytics, systemu do analizy stron internetowych dostarczanego przez Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics również używa plików "cookies", które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizowanie strony. Informacje generowane przez ''cookie'' na temat korzystania z tej strony są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Google używa tych informacji do analizy wykorzystania witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenie innych usług związanych z działaniem strony internetowej w imieniu jej operatora. Google nie będzie łączyć adresu IP wysyłanego przez przeglądarkę z innymi danymi. Można zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobisz możesz nie być w stanie w pełni korzystać z jej funkcjonalności. Ponadto, można zablokować pozyskiwanie danych odnoszących się do korzystania ze strony (w tym adres IP) i przetwarzanie danych przez Google, pobierając i instalując plug-in, który umieszczono dostępny tu.

Korzystając ze portalu www.koncept-l.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

9. Zarządzanie danymi

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła i jest prawnym przedstawicielem podmiotu w imieniu którego działa. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zgłoszenia woli zaprzestania przetwarzania jej danych w dowolnym momencie. Roszczenie tego typu może być wyrażone przez usunięcie własnych danych z systemu lub zgłoszenie bezpośrednie do administratora danych pod adresem koncept@koncept-l.pl. Zgłoszenie woli usunięcia danych dotyczyć może jedynie danych osobowych oraz informacji nie objętych ustawowym obowiązkiem archiwizacji dokumentów księgowych.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Przekierowania do stron trzecich

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Koncept-L S.A. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji. Pytania i sugestie przyjmujemy pod adresem koncept@koncept-l.pl