PROMOCJE

AktualnościI Naukowo-Szkoleniowa Krajowa Konferencja Biobanków Polskich 2017-10-04

labolatorium biomedyczne

Koncept-L wraz z firmą Greensoft są Partnerami I Naukowo-Szkoleniowej Krajowej Konferencji Biobanków Polskich. Wydarzenie organizowane przez Konsorcjum BBMRI.pl, zrzeszające obecnie siedem polskich biobanków, należących do europejskiej sieci Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium (BBMRI-ERIC). Patronat honorowy nad przebiegiem imprezy objęli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia oraz Prezydent Miasta Wrocław – Rafał Dutkiewicz.

Naszym głównym celem udziału w konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań Auto ID oraz przedstawienie korzyści związanych z zastosowania tego rodzaju technologii w procesie badawczym. W programie uwzględniono podniesienie problemów aktualnego stanu infrastruktury oraz jej horyzont rozwojowy. Mamy ogromną nadzieję, że proponowane przez nas rozwiązania umożliwią poprawę jakości i bezpieczeństwo obecnie prowadzonych procesów, a zarazem staną się motorem do jeszcze szybszego rozwoju badań w Polsce.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o rejestrację na stronie internetowej organizatora pod adresem www.bbmri.pl

 

MIEJSCE OBRAD: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, ul. Borowska 211, Wrocław

DATA: 13-14 października 2017 r.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr n. med. Łukasz Kozera, dr hab. Wiktor Kuliczkowski, Daria Stankiewicz, dr Magdalena Grodecka, Krajowy Ośrodek Wiodący, Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz, dr inż. Małgorzata Witoń, mgr Katarzyna Ferdyn, mgr Joanna Gleńska-Olender, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

prof. dr hab. med. Leszek Kalinowski, dr n. med. Jarosław Skokowski, Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Anna Chróścicka, prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Laboratorium Badawcze-Bank Komórek, Zakład Histologii i Embriologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr Dominik Strapagiel, mgr inż. Błażej Marciniak, Pracownia Biobank w Katedrze Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Jakub Pawlikowski, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr n. med. Michał Piast, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach koło Kielc

KOMITET NAUKOWY

Prof. Artur Kamiński

Prof. Henryk Kozłowski

Prof. Antoni Waldemar Morawski

Prof. Piotr Ponikowski« Powrót do listy aktualności