Do czego służą programy 232_read.exe oraz dlookup.exe?

DOTYCZY: kolektory danych Argox PT-12, CipherLab cpt-711, cpt-8000, cpt-8001, cpt-8300, Metrologic Scanpal2

Programy 232_read.exe oraz dlookup.exe służą do komunikacji z kolektorami.

Na płycie dołączonej do kolektora te programy umieszczono w katalogu "Uniwersalne"

Aby pobrać dane z kolektora (zeskanowane kody, kody z ilościami lub ewentualnie nawet całą bazę towarów) należy uruchomić program 232_read.exe w lini poleceń (CMD) z odpowiednimi parametrami:

232_read.exe [NAZWA pliku, który ma utworzyć program],[NUMER portu szeregowego],[PRĘDKOŚĆ transmisji według tabeli]

Programy obsługują porty szeregowe COM1-COM9

Tabela prędkości transmisji: (dla PT-12 dostępna jest tylko 115200)

1 = 115200 bps
2 = 57600 bps
3 = 38400 bps
4 = 19200 bps
5 = 9600 bps

Przykład wywołania: 232_read.exe dane.txt,1,5

Program dlookup.exe służy do wysyłania pliku bazy danych na kolektor.

dlookup.exe [NAZWA pliku, który ma utworzyć program],[NUMER portu szeregowego],[PRĘDKOŚĆ transmisji według tabeli]

Programy komunikacyjne korzystają z pliku koncept.ini w którym można ustalić dodatkowe parametry pracy. Poniżej przykład takiego pliku:

[Informacje]
Wersja=2.0.0.65

[Hardware]
; Uwaga: normalnie poniższe parametry nie są brane pod uwagę - ważniejsze są te podane w lini poleceń

Numer_portu=1
Metrologic=0
Prędkość=115200

; dla wartości=1 program nie będzie próbował inicjować bazy IR
No_IR=0


[Software]
; Jeśli ten parametr zostanie ustawiony na 1 - wtedy parametry podane w lini poleceń
; zostaną NADPISANE tymi z pliku koncept.ini (dotyczy to sekcji HARDWARE jak i SOFTWARE)
;
Plik_INI_ważniejszy_od_parametrów=0

; jeśli nazwa pliku zostanie zmieniona - to TUTAJ trzeba wpisać aktualną!
DOWNLOAD_Program=232_Read.exe
UPLOAD_Program=DLookup.exe

Ścieżka_DOWNLOAD=
Plik_DOWNLOAD=

Ścieżka_UPLOAD=
Plik_UPLOAD=

; stały tekst który może być dodawany na początku każdego rekordu (tylko dla download.exe)
PREFIX=

; stały tekst który może być dodawany na końcu każdego rekordu (tylko dla download.exe)
SUFFIX=

; niezaimplementowane - zawsze nadpisuje
Nadpisywanie=1

; wartość=1 powoduje pobieranie z kolektora tylko pierwszego pola zamiast wszystkich
Tylko_Pierwsze_Pole=0

; powoduje:
; 1. kumulacje pola ilosci (tylko liczby całkowite!!!) w odbieranych z kolektora danych
; 2. UWAGA: w odbieranych danych obcinane są pola nr 3 i następne (jeśli takie występują)
; 3. UWAGA: ignoruje ustawienia PREFIX i SUFFIX
Kumuluj_Ilości=0

; zamiana formatu danych na format o stałej ilości znaków: QQQ;BBBBBBBBBBBBBBBB...
; (gdzie znaki Q to cyfry, ";" jest separatorem a znaki B to kod kreskowy o długości max. 26 znaków)
Emulacja_Formula=0


; ścieżka i nazwa pliku z informacjami o przebiegu programu
LOG=log.txt